Contextul

La nivel european, reducerea numărului de tineri care renunţă prematur la studii constituie unul dintre cele cinci obiective fundamentale ale strategiei Europa 2020  de stimulare a creşterii economice şi creare de locuri de muncă.


Planul UE de combatere a abandonului şcolar  îşi propune să obţină, până în 2020, o reducere la sub 10% a ratei abandonului școlar timpuriu și de creștere a proporţiei de tineri absolvenţi cu diplomă la cel puţin 40%, conform cifrelor pe 2011 publicate de Eurostat. Acestea arată că s-au înregistrat progrese în statele membre, dar că există încă puternice disparităţi între ele: rata celor care abandonează de timpuriu școala este de 13,5% în prezent, faţă de 14,1% în 2010 și 17,6% în 2000. În 2011, 34,6% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 34 de ani din UE deţineau o diplomă, faţă de 33,5% în anul anterior și respectiv 22,4% în 2000.


Statele membre sunt invitate să elaboreze politici care să acopere întregul ciclu educaţional, eliminând factorii care determină abandonul şcolar, rezolvând din timp problemele care apar şi oferind o a doua şansă tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat. Planul are în vedere trei direcţii: prevenirea, intervenţia, compensarea.


Ca parte a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei și formării profesionale („ET 2020”) , Comisia încurajează statele membre să conlucreze pentru reducerea ratei abandonului școlar timpuriu și pentru modernizarea învăţământului superior prin identificarea și schimbul de bune practici la nivel european. În decembrie 2011, Comisia a înfiinţat un grup de lucru format din experţi din întreaga UE pentru sprijinirea elaborării unei politici de combatere a abandonului școlar timpuriu.
Corelând rata de abandon școlar timpuriu din România și obiectivele naţionale ale Strategiei Europa 2020 (în %) , putem observa, dincolo de clasarea pe locul 5 a României la nivelul ratei de abandon școlar timpuriu, o diferenţă de 11,3% comparativ cu obiectivul UE pentru 2020.


La nivel naţional, numeroasele schimbări care au avut loc în domeniul educaţiei, aflat într-o transformare permanentă, noile reglementări legislative din sfera educaţiei, precum și procesul de restructurare a sistemului naţional de educaţie au condus la reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ din România.


Astfel, în perioada 2008-2011, ca urmare a măsurilor luate în cadrul reformei sistemului naţional de educaţie, numărul unităţilor de învăţământ a scăzut cu 1017 (respectiv cu 12,4%). Noua configuraţie a reţelei de învăţământ a fost corelată cu dimensiunea populaţiei școlare și cu condiţiile oferite de baza materială existentă, în vederea asigurării unui proces educaţional de calitate. Populaţia școlară a scăzut, ajungând în anul școlar/universitar 2011/2012 să fie cu 11,6% mai mică decât în anul școlar/universitar 2008/2009.


Conform statisticilor oficiale (INS 2011), în anul şcolar 2009/2010, 1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Luând în considerare în acest context și procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) avem un număr total de peste 44 mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial care sunt în afara sistemului de educaţie. Aceste cifre alarmante au crescut în ultimii ani într-un context socio-economic defavorabil progresului, dezvolătării, bunăstării, etc.


Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există multe motive pentru care unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.


În urma campaniei desfăşurate în anul şcolar 2011 de către UNICEF, 60% dintre copiii aflaţi în risc de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară. Succesul înregistrat a încurajat UNICEF şi Ministerul Educaţiei să extindă Campania în alte 103 şcoli cu o rată ridicată a abandonului şcolar. Partenerii de implementare pentru Campania “Hai la Şcoală!” derulată în anul şcolar 2011-2012, sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Instititul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul de Resurse şi Informaţii pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), Holt România şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună".

Alături de UNICEF şi partenerii săi, în România s-au mai derulat o serie de proiecte privind educaţia, proiecte implementate de către Fundaţia Dinu Patriciu, Salvaţi Copiii, Fundaţia World Vision, FICE Romania, Step by Step, Romani CRISS, Centrul Educaţia 2000+ (CEDU), Ovidiu Rom, FRCC, Fundaţia Mereu Aproape, precum şi de multe alte asociaţii şi fundaţii.


În cadrul acestor iniţiative, abordarea intersectorială este cel mai des întâlnită. Cele mai multe proiecte de acest tip s-au derulat la nivelul şcolilor, familiilor şi comunităţilor.


Platforma Naţională pentru Educaţie vizează abordarea intersectorială şi multidisciplinară a problematicii reducerii fenomenelor de absenteism şi prevenirii neșcolarizării şi abandonului şcolar prin implicarea tuturor entităţilor care oferă servicii în vederea respectării şi promovării dreptului la educaţie şi timp liber al copilului.


Abandonul şcolar prezintă accepţiuni şi semnificaţii diferite: părăsirea sistemului de educaţie înainte de finalizarea învăţământului obligatoriu, ieşirea din sistem înainte de absolvirea unuia dintre nivelurile acestuia, ieşirea din sistem, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care atestă finalizarea nivelului respectiv de învăţământ, părăsirea sistemului de învăţământ fără dobândirea unui certificat care să ofere posibilitatea integrării pe piaţa muncii, ieşirea prematură din nivelul secundar de educaţie fără integrarea în programe de tipul „a doua şansă“ ş.a.


În limbajul de specialitate se realizează, de asemenea, o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a şcolii” respectiv „abandonul şcolar”. Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare) în timp ce „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare.

În contextul posibilităților multiple de a caracteriza conceptele cheie ale acestei inițiative, operăm în implementarea acestui proiect cu următoarele definiții:


•    neşcolarizare - copiii în vârstă de şcolarizare (7-14 ani) care nu au frecventat niciodată şcoala
•    absenteism selectiv - fuga de la şcoală este frecventată la o singură disciplină sau la maxim 3 discipline
•    absenteism generalizat - fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul şcolar
•    abandon şcolar - părăsire a sistemului de educaţie înainte de absolvirea învăţământului obligatoriu
•    rata abandonului şcolar - diferenţa dintre numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar


În perioada septembrie 2012 – februarie 2013, FONPC a implementat proiectul „Există un loc şi pentru tine” cu sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF în România, Ambasadei Franţei în România și Fundaţiei World Vision România.


Platforma Naţională pentru Educaţie a fost creată în urma identificării unei nevoi urgente de a reuni structurile care lucrează cu şi pentru copii în scopul reducerii absenteismului şi prevenirii neșcolarizării și abandonului şcolar. Luând în considerare misiunile similare şi expertiza fiecărui stakeholder pe anumite subdomenii de acţiune este necesară abordarea intersectorială în elaborarea unei strategii de intervenţie sustenabilă pentru ameliorarea/ eliminarea problemelor menționate anterior.

 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc