Educaţie pentru o viaţă independentă

1. Promotor: Fundaţia  Română pentru Copii, Comunitate şi Familie / FRCCF
2. Persoana de contact: Mihai Florin Roşca, director executiv, Telefon: 0264 594893, E-mail: mihai@frccf.org.ro
3. Durata proiectului (în luni): 2007 - prezent
4. Locul de desfăşurare:  Centrul de zi „Clujul Are Suflet” în Cluj-Napoca
5. Bugetul alocat (în lei): 667.902 lei/2012
 
Proiectul se desfăşoară în cadrul unui centru de zi cu scopul de a  a facilita integrarea şcolară şi profesională a tinerilor şi adolescenţilor din familii defavorizate sau din instituţii de ocrotire.  Obiectivele principale stabilite în comun cu finanţatorul şi cu beneficiarii proiectului sunt: 1. Integrare şcolară şi/sau profesională; 2. Orientare sau reorientare şcolară bazată pe auto-cunoaştere; 3.  Dezvoltarea emoţională la nivelul vârstei; 4. Depăşirea perioadei de criză de identitate specifică vârstei. 
Proiectul este destinat adolescenţilor care au domiciliul în Cluj-Napoca sau în localităţile rurale apropiate de acest oraş. 
 
Analiza nevoilor şi problemelor sociale din Cluj în momentul înfinţării centrului a relevat faptul că există un număr mare de adolescenţi/tineri (aproximativ 3000) care aparţin unor categorii sociale marginalizate economic şi social şi se află în situaţii de risc de abandon şcolar sau eşec şcolar, adolescenţi/tineri care trăiesc în familii în care există violenţă, relaţii tensionate, situaţii conflictuale, abuz fizic, emoţional,  adolescenţi care sunt în risc de izolare, tineri neintegraţi socio-profesional, cu dificultăţi de relaţionare, adolescenţi care sunt în risc infracţional, adolescenţi ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară, sau care au abandonat şcoala. 
 
Pentru adolescenţii/tinerii aflaţi într-una din situaţiile descrise mai sus nu existau încă servicii locale adecvate. Pentru promovarea sănătăţii sociale, prin prevenirea comportamentelor negative sau pasive, în unele cazuri deviante, precum şi prevenirea agravării problemelor sociale cu care se confruntă comunitatea locală, s-a căutat o soluţie rapidă şi eficientă şi, în acelaşi timp, sustenabilă. Prin acest proiect se promovează un model de bună practică prin modalitatea de a oferi servicii specializate integrate unei categorii sociale aflate la o vârstă critică. Fiecare activitate este coordonată de personal calificat, în funcţie de specificul activităţii. Astfel, există un număr mediu de 17 persoane de specialitate, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog, profesori, consilier medical, animator socio-educativ, dat fiind specificul intervenţiei multidisciplinare. Numărul adolescenţilor/tinerilor prezenţi în centru/zi variază în funcţie de an şcolar sau vacanţă, dar în general acesta este de minim 15 şi maxim de 35, media lunară fiind 30.
 
Serviciile acoperă o gamă largă de nevoi, identificate anual prin chestionare aplicate beneficiarilor şi prin anchetele sociale: 
 
1. Asistenţă şi consiliere socială:. Asistenţii sociali, împreună cu ceilalţi specialişti fac evaluarea iniţială a beneficiarilor, urmare căreia concep programe personalizate de intervenţie şi planuri educaţionale, îi sprijină în identificarea problemelor şi nevoilor cu care se confruntă. Apoi, împreună cu aceştia şi părinţii/tutorii lor vor căuta resursele necesare pentru depăşirea problemelor/situaţiilor de criză. După ce se identifică serviciile sociale existente în Cluj, se va asigura folosirea eficientă a tuturor resurselor aflate la dispoziţie pentru atingerea obiectivelor specificate în planurile indiviudale de intervenţie. Asistenţii sociali ghidează beneficiarii spre serviciile de specialitate existente în cadrul centrului sau în comunitate şi vor fi mediatori între aceştia şi furnizorii de servicii. In acelaşi timp, se asigură şi condiţii materiale şi financiare mai bune pentru beneficiarii centrului (hrană zilnică caldă, transport, rechizite, plata căminului pentru cei care nu locuiesc cu familia, plata cursurilor de calificare, etc.), ceea este o conditie esenţială pentru realizarea obiectivelor socio-profesionala, şi implicit, tranziţia de la şcoala la viaţa activă a acestora.
2. Informare: tinerii sunt informaţi privind oportunităţile de angajare în condiţii legale şi sprijiniţi pentru accesarea posturilor disponibile, conform pregătirii, aptitudinilor şi ofertei pieţei muncii; se oferă informaţii în legătură cu posibilităţile de calificarea profesională. Se organizează sesiuni periodice de informare privind drepturile copilului. 
3 Orientare profesională
Prin consiliere profesională/ vocaţională sau (re)orientare şcolară ne propunem ca adolescenţii şi tinerii să absolve învăţământul obligatoriu, şcoli profesionale, studii universitare, să facă cursuri de calificare, toate acestea în concordanţă cu aptitudinile şi interesele lor, respectiv oferta de şcolarizare. În cazul în care învaţă meserii şi sunt la profile şcolare nepotrivite îi ajutîm să fie să fie reorientaţi şcolar. 
4 Suport emoţional şi consiliere psihologică: sunt abordate probleme care se referă la relaţiile dintre părinţi şi adolescenţi/cuplu, la modul de abordare a situaţiilor conflictuale şi la impactul acestora asupra maturizării adolescenţilor; psihologul şi/sau psihoterapeutul se ocupă cu gestionarea problemelor emoţionale şi/sau comportamentale, probleme de inadaptare şcolară sau în grupul de covârstnici, cu probleme legate de adicţii sau cu remedierea unui comportament violent, agresiv.
5 Integrare comunitară: sunt organizate activităţi  de socializare, grupuri de dezvoltare personală, se insistă asupra colaborării inter-instituţionale. Ne propunem dezvoltarea comportamentelor prosociale şi integrarea socio-profesională a adolescenţilor şi tinerilor.
6. Educare: sunt organizate meditaţii în timpul anului şcolar de către profesori (matematică, limba română şi limbi străine, informatică, etc) şi cei care au probleme legate de învăţare, sunt asistaţi de psihopedagog; sunt monitorizate rezultatele şcolare ale elevilor, se insistă pe reintegrarea şcolară a acelora care au abandonat şcoala.  
7. Consiliere medicală şi educaţie pentru sănătate: Adolescenţii/tinerii beneficiază de consiliere medicală şi îndrumare spre diferite servicii medicale de specialitate existente; dobândesc cunoştinţe referitoare la planificarea familială şi contracepţie, igienă corporală, modalitatea de a preveni apariţia unor boli, dependenţe, comportamente de risc etc. 
 
Beneficiarii sunt adolescenţi/ tineri cu vârsta între 14 şi 20 de ani, care vin aici să îşi cunoască adevăratul potenţial, să termine cu bine şcoala şi să se (re)califice – practic, să se realizeze în viaţă. Cei mai mulţi dintre ei sunt elevi de şcoală generală, profesională, liceu sau absolvenţi. O parte din adolescenţi locuiesc în Cluj-Napoca, o parte vin din centre de plasament iar ceilalţi provin din mediul rural şi, fie fac naveta, fie locuiesc în căminele-internat din Cluj-Napoca.
 
FRCCF este partenerul Băncii Transilvania în acest proiect şi se ocupă de implementarea proiectului. În prezent, centrul de zi Clujul Are Suflet este cel mai important proiect al fundaţiei şi în acelaşi timp, cel mai mare proiect de implicare socială desfăşurat de Banca Transilvania, care a schimbat viaţa a peste 1.200 de tineri, în decurs de 5 ani. Toate acţiunile şi activităţile sunt realizate prin colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile active în domeniul protecţiei sociale din judeţul Cluj. Colaborarea va viza în special organizaţiile care se adresează acestei categorii sociale şi de vârstă. Considerăm acest model de lucru ca fiind forma practică a respectării drepturilor copilului, a principiului solidarităţii umane şi a şanselor egale.
 
In cei aproape 5 ani de activitate peste 1200 de tineri au fost ajutaţi pentru ca riscul de izolare socială şi neintegrare socio-profesională să fie cât mai mic; 165 de tineri (din cei 190) care se aflau în situaţia de risc de eşec şcolar (repetenţii, corigenţe, absenteism, abandon şcolar, lipsa motivaţiei pentru şcoală etc.) au acum o situaţie şcolară mai bună; 77 de adolescenţi (din aproape 120) care au fost pregăţi de profesorii centrului, prin meditaţii la diferite materii, au promovat examenele de bacalaureat, 61 sunt acum studenţi, iar alţ 4 aju intrat la şcoli post-liceale;  23 de tineri care renunţaseră la şcoală urmează acum, cursurile; 230 de tineri au urmat cursuri de orientare şcolară şi profesională, iar dintre aceştia aproximativ 220 au fost integraţi scolar în clasa a IX-a sau într-o formă post-liceală de studiu conform intereselor,  aptitudinilor şi potenţialului acestora; 220 de adolescenţi au absolvit o formă de calificare profesională, fiind acum specializaţi în meserii solicitate pe piaţa muncii; 189 de tineri şi-au găsit un loc de muncă. 
 
Prin intervenţia asupra adolescenţilor şi a familiilor lor, capacitatea de adaptare şi integrare socială a acestora se  îmbunătăţeşte. Adolescenţii/tinerii îşi aleg profesii/meserii potrivite calităţilor lor, vor promova anul de studiu/s e vor înscrie din nou într-o formă de învăţământ (impact pe termen scurt), îşi vor însuşi deprinderi de învăţare, le va creşte motivaţia pentru educaţie, se vor angaja în locuri de muncă şi vor învăţa să-şi menţină (impact pe termen mediu şi lung). 
 
Comunitatea clujeană a dovedit interes şi apreciere faţă de ideea proiectului, fapt dovedit prin participarea voluntarilor în cadrul diverselor actvităţi în care este necesară implicarea acestora.
 
Continuitatea proiectului este asigurată de către Banca Transilvania. Anual, se depune o cerere pentru subvenţii la bugetul central în baza Legii 34/1998. Centrul de zi va funcţiona în continuare ca model al parteneriatului public-privat şi va concentra resursele din comunitate în vedera îmbunătăţirii situaţiei copiilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate.
 
Numărul tinerilor recomandaţi de către instituţiile cu care colaborează FRCCF este de aproape 2000, ceea ce ar justifica  nevoia de replicare a proiectului în Cluj-Napoca sau în judeţul Cluj.
 
Modelul acesta de intervenţie a fost implementat şi la Oradea, judeţul Bihor, iar în viitor ne propunem să extindem numărul beneficiarilor şi în alte comunităţi. 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc