Grădiniţa Specială Malteză

1. Promotor: Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România 
2. Persoana de contact: Mirela Codreanu, director grădiniță, Telefon: 0264432326, 0745540811, E-mail: gradinita@maltez.ro
3. Durata proiectului (în luni): permanent
4. Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca
5. Bugetul alocat (în lei): 45000 EUR/an
 
Grădiniţa Specială Malteză este singurul centru de zi din Cluj-Napoca, destinat copiilor cu dizabilităţi neuromotorii severe şi cu alte deficienţe asociate, cu vârsta cuprinsă între 2 şi 9 ani, aparţinând unui ONG. Proiectul este acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi funcţionează din 1992 ca răspuns la necesitatea stringentă de dezvoltare a unor servicii de specialitate pentru prevenirea marginalizării şi abandonului şi pentru a le creşte şansele de recuperare şi integrare în comunitate acestor copii. 
 
Scopul proiectului este de a implementa un program de educație, recuperare şi reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii severe şi asociate şi de a extinde beneficiile acestui program la membrii comunităţii prin activităţi specifice de instruire.
 
Obiective:
• Dezvoltarea serviciilor de educație, recuperare şi reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii severe pentru dobândirea autonomiei personale necesară integrării. 
• Dezvoltarea unor servicii integrate de susţinere pentru familiile şi copiii cu dizabilităţi.
• Creşterea gradului de pregătire în lucrul cu persoanele cu deficienţe şi încurajarea sentimentelor de solidaritate şi incluziune pentru participanţii la sesiunile de formare
 
Grupul ţintă sunt 22 de copii cu dizabilități neuromotorii și deficiențe mintale asociate grave, înregistrați în anul școlar 2013-2014 la Grădinița Specială Malteză din Cluj-Napoca, și familiile acestora. Copiii au vârste cuprinse între 2 și 9 ani, 16 dintre ei provin din familii care locuiesc în Cluj-Napoca sau în localitățile din județ (Baciu, Floreşti, Gilău). Printre tipurile de afecțiuni se numără: encefalopatii infantile sechelare, retard sever, retard psihomotor mediu și grav, autism.
Programul se adresează şi participării voluntare a studenților psihopedagogi, asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, muzicieni și artiști plastici
Cei 22 de copii beneficiari ai centrului nostru participă la activităţile organizate conform programului, de luni până vineri, între orele 8ºº şi 12ºº prima grupă, respectiv 12ºº şi 16ºº – a doua grupă. Copiii înscrişi în Grădiniţa Malteză au dizabilităţi neuromotorii severe sau tulburări psihomotorii, fiind încadraţi în gradul grav de handicap. Prin programul nostru se oferă posibilitatea ca fiecare copil să participe pe de-o parte la un program organizat de educaţie – specific nivelului personal de dezvoltare, iar pe de altă parte să beneficieze de activităţi de recuperare care să-i permită dezvoltarea autonomiei şi să-i faciliteze integrarea în şcoală şi societate. 
 
20 dintre părinţi beneficiază de servicii de informare, îndrumare, consiliere şi suport organizat de către Grădiniţa Malteză. Întâlnirile au loc fie în baza unei programări iniţiale, fie la cerere ori de câte ori se solicită acest lucru. Atât întâlnirile cât şi tema discuţiilor sunt consemnate, fiind moderate de către directorul grădiniţei.
 
Proiectul nostru s-a bucurat de sprijinul Consiliului Local prin subvenţia acordată în baza Legii 34/1998 din bugetul local încă de la începutul implementării acesteia şi până în prezent. Alţi finanţatori implicaţi în proiect sunt: Sixt Foundation, MHD Trier, Global Fund for Forgotten People. Partenerii implicaţi în proiect sunt :
1. ISJ Cluj contribuie cu informaţii, consiliere pe probleme de specialitate, consiliere pe probleme de învăţământ special. Colaborarea este bună  şi continuă.
2. AJPIS Cluj: consiliere în probleme de legislaţie socială, suport în ceea ce priveşte organizarea centrului. Colaborarea este foarte bună şi de lungă durată. 
3. DGASPC Cluj – contact de colaborare încheiat anual. Colaborare foarte bună şi de lungă durată. Contribuie cu informaţii, consiliere în probleme ce vizează protecţia copilului, suport în elaborarea planului individualizat.
4. Primăria şi Consiliul Local: aprobarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local
5. DASM – colaborare foarte buna şi de lungă durată. Convenţie de colaborare încheiată în luna august 2011 pe o perioadă de 3 ani.
6. Asociaţia Blythswood Care - colaborator
7. Asociaţia Centrul de Recuperare a Handicapaţilor Motor - colaborator
8. Fundaţia pentru comunitate – sprijin acordat în anii trecuti pentru programul de Meloterapie
9. United Way România – sprijin acordat în susținerea terapiilor
 
Intervenţia poate fi replicată la nivelul altei comunităţi prin colaborare cu autorităţile locale şi prin identificarea parteneriatelor.

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc