Retele comunitare pentru Prevenirea Abandonului Scolar . Retele PAS 2012-2013

1. Promotor: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad (DGASPC Arad)
2. Persoana de contact: Dr. Iuhasz Edita, Director General, Telefon: 0257/210055, E-mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 
3. Durata proiectului (în luni):  24 luni
4. Locul de desfasurare: Judetul Arad: Scoala Generala Stefan Cicio-Pop Arad; Scoala Gimnaziala „Ilarion Felea”Arad, Scoala Gimnaziala „Adam Nicolae” , Scoala Gimnaziala "Ioan Slavici" Siria.
5. Bugetul alocat (în lei): n/a
 
Proiectul“Retele comunitare pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar” este derulat de CRIPS in parteneriat cu UNICEF si cu DGASPC-uri din intreaga tara in cadrul Campaniei Nationale de Participare Hai la Scoala!, promovata de UNICEF. Scopul sau vizeaza îmbunatatirea accesului la educatie a tuturor copiilor si prevenirea abandonului scolar in comunitatile tinta.
În cadrul acestui proiect s-a pus accentul pe formarea consultantilor locali si crearea unei retele la nivel comunitar precum si pe elaborarea de instrumente pentru referentii sociali si membrii acestei retele.Prin retele comunitare active, problemele copiilor si situatiile de risc pot fi constientizate si ameliorate/rezolvate. Pe termen lung, comunitatile trebuie invatate si ajutate “sa se ajute singure”, printr-un demers centrat pe una din institutiile sale cheie: SCOALA. 
 
Beneficiarii proiectului au fost: referentii sociali din SPAS, mediatorii scolari/ sociali, membri ai comunitatilor din alte categorii profesionale (preoti, politisti, cadre
medicale), reprezentanti ai autoritatilor locale, copii in risc de abandon scolar monitorizati si sprijiniti prin activitati de asistenta sociala si mobilizare comunitara. Proiectul a fost implementat atat în zona rurala cât si în zona urbana.
 
Pornind de la statisticile îngrijoratoare referitoare la copiii care parasesc scoala, UNICEF a demarat în 2010 o campanie de prevenire si reducere a fenomenelor de absenteism si abandon scolar. În cadrul campaniei, UNICEF are interventii la nivelul scolii, al familiei si al comunitatii. 
Interventiile la nivelul scolii au ca scop transformarea scolii într-un mediu primitor pentru copii, formarea mediatorilor scolari, a directorilor si a cadrelor didactice pentru a-si adapta stilul de lucru nevoilor fiecarui elev. 
La nivelul familiei se urmareste întarirea legaturii parintilor cu scoala, implicarea lor în viata scolara a copiilor lor si acordarea de sprijin parintilor prin consiliere si discutii individuale 
Interventiile la nivelul comunitatii urmaresc influentarea si mobilizarea membrilor comunitatii pentru a se implica si a sprijini familiile ai caror copii sunt în risc de abandon scolar.
 
In cadrul proiectului a fost creata o retea de specialisti care contribuie la o mai buna implicare a autoritatilor locale, a referentilor sociali, a profesionistilor si voluntarilor din comunitati in demersurile de prevenire si combatere a abandonului scolar. 
Pe scurt, proiectul si-a propus:
1. cunoasterea problemelor si oportunitatile existente in comunitati, prin realizarea inventarului la nivel comunitar, la inceputul si la finalul proiectului
2. stimularea crearii de retele la nivel comunitar, formate din reprezentanti ai autoritatilor locale, referenti sociali, cadre didactice, profesionisti din diferite domenii
(politist, preot, cadru medical etc), voluntari de toate varstele (elevi, parinti,pensionari), care sa analizeze cazurile de copii in risc de abandon si sa gaseasca solutii eficiente si sustenabile de sprijinire a acestora pentru continuarea studiilor
3.aplicarea unor instrumente de lucru specifice pentru referenti sociali si membrii retelei comunitare, insistand in mod special pe dezvoltarea competentelor referentilor sociali. 
4.formarea resurselor la nivel judetean si comunitar, prin formarea de specialisti din comunitate. 
 
Retelele create la nivelul fiecarei comunitati desfasoara urmatoarele categorii de activitati
 
Evaluarea problemelor sociale existente la nivelul comunitatii care favorizeaza fenomenele de abandon scolar si / sau parasire timpurie a scolii
Elaborarea planurilor de interventie pentru rezolvarea problemelor identificate
Identificarea partenerilor care pot contribui cu resurse umane sau financiare la implementarea planurilor de interventie
 
Ca exemplu de activitati desfasurate intr-o comunitate amintim: identificarea familiilor defavorizate, întocmirea anchetelor sociale şi a planurilor de servicii în vederea acordării prestaţiilor sociale; activităţi de prevenirea traficului de persoane, comportamentului deviant, consumului de alcool, tutun, droguri ilegale, situaţii ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copiilor; identificarea copiilor care nu au acte de identitate si colaborarea cu Poliţia Municipiului Arad pentru întocmirea actelor de identitate, însoţirea familiilor de către voluntari; informarea familiilor despre dreptul  fiecărui copil la sănătate, conform Legii 272/2004, şi înscrierea acestora la medic de familie; organizarea de competitii sportive si sprijinirea  participarii copiilor in risc de abandon scolar etc.
 
Ca o consecinta a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului Retelele comunitare pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar este in curs de dezvoltare „Centrul Multifuncţional de Consiliere şi Educaţie” care va fi deschis în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia copilului Arad.

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc