Scoala parintilor – compartiment de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

1. Promotor: Primaria comunei Tudora, judetul Botosani
2. Persoana de contact: Simona Vatavu, asistent social,Telefon: 0766 592217, E-mail: vatavu.simona@yahoo.com
3. Durata proiectului (în luni):   11 luni
4. Locul de desfăşurare: comuna Tudora, judetul Botosani – sala centru de documentare si informare din cadrul Scolii Gimnaziale „Tiberiu Crudu” Tudora si sala Caminului Cultural Tudora
5. Bugetul alocat (în lei): 24320 lei
 
Şcoala părinţilor  este un compartiment de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - structură organizată ca modalitate de lucru in cadrul Proiectului “Prima prioritate: niciun copil invizibil” finantat de UNICEF, avand ca obiectiv general dezvoltarea capacităţilor parentale a familiilor in situatii de risc social, în vederea creşterii randamentului şcolar şi a îmbunătăţirii comunicării părinte - copil - şcoală. In cadrul acestui proiect ne-am propus sa indeplinim urmatoarele obiective: cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului prin informarea părinţilor în probleme fundamentale ale îngrijirii şi educării copilului; promovarea drepturilor copilului; descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea părinţilor; conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii; identificarea  nevoilor de educatie si intereselor parentale, respectiv asistarea psihologica a familiilor in care apar situatii de criza in educatia copilului sau care au copii cu diverse tulburari.
 
Motivatia proiectului a constat in nevoia reala a parintilor de a fi informati despre dezvoltarea copilului lor, dar si o forma de emancipare sociala, spirituala, de corectare si schimbare a unor prejudecati, si de ce nu ... o exersare a abilitatilor de autocunoastere şi descoperire de sine, ca adult responsabil si ca factor educativ important in triada scoala - familie - societate. Ne-am propus să îmbunătăţim relaţia părinte-copil, familie-şcoală, dar şi să prevenim şi să diminuăm factorii care conduc la situaţii de risc educaţional pentru parintii copiilor din comuna noastra. De asemenea, proiectul si-a propus reducerea riscului de abuz si neglijare exercitate  de parinti asupra copiilor. Proiectul “Şcoala părinţilor” este destinat în primul rând părinţilor – principali parteneri în educaţie şi familiilor acestora. El si-a propus asigurarea unui cadru organizat prin derulare de activităţi proprii, informare şi consiliere a părinţilor, fiind un element important al dezvoltării comunitare cu un impact social pe termen mediu - lung. 
Educaţia parentală nu reprezintă o soluţie unică, pentru toate problemele vieţii de părinte dar în mod cert reprezintă un pas către o nouă abordare a meseriei de părinte, deoarece dincolo de provocări, de stresul parental şi inerentele îngrijorări, "meseria de părinte", este cea mai recompensatoare şi generatoare de bucurii şi satisfacţii.
Studiile arată că părinţii joacă un rol cheie în toate aspectele ce ţin de dezvoltarea copilului şi că parenting-ul are un impact major asupra şanselor copilului de a-şi atinge potenţialul său maxim de dezvoltare. Relaţiile puternice şi afectuoase cu părinţii, aprecierea, interesul arătat de părinţi şi implicarea acestora în educaţia copilului, sunt direct legate de obţinerea unor rezultate mai bune de către copii. Dezvoltarea copilului depinde de calitatea relaţiei dintre părinte şi copil.
 
Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au probleme dar nu au curajul de a le spune, ori nu-şi dau seama că au probleme. Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în beneficiul copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă.Prin realizarea acestui proiect ne-am dorit eliminarea acestor probleme care stau la baza unei educaţii necorespunzătoare ale copilului. Lipsa accesului la informaţie, a surselor financiare dar şi neglijenţa şi iresponsabilitatea sunt factori care duc la creşterea numărului de familii cu risc de vulnerabilitate într-o comunitate. Toate acestea sunt de neevitat si sunt des întâlnite, dar pot fi intr-o anumita măsură prevenite. Datorită lipsurilor menţionate familiile ajung la neânţelegeri care au un impact negativ asupra copiilor. Părinţii neglijenţi si neinformaţi suficient despre cât de important este accesul la educaţie pentru prezentul şi viitorul copiilor lor, influenţează de exemplu, creşterea abandonului şcolar si nu in ultimul rand inscrierea cu intarziere a copilului la gradinita. Aceste familii prezinta un risc de vulnerabilitate crescut in comunitate.   
 
Cele 5 luni de proiect de anul acesta sunt o continuitate a celor 6 luni din anul 2012 si a caror rezultate au marcat in mod vizibil evolutia copiilor din familiile beneficiare si anume 29 de familii numeroase cu 143 de copii (aceste familii au o situatie de locuire precara, ori sunt cazuri de suspiciune neglijenta/abuz a copilului, ori cazuri cu copii nescolarizati sau cu suspiciune de abandon scolar/absenteism, ori familii monoparentale, ori cu parinti plecati in strainatate). De asemenea, din informatiile primite de la scoala din comuna rezulta o imbunatatire a relatiei parinte-copil-scoala pentru familiile beneficiare ala proiectului din anul 2012. Din totalul de 29 de familii beneficiare ale proiectului Scoala parintilor din anul 2012, 13 dintre acestea au si copii prescolari, inscrisi la Gradinita din centru Scoala Gimnaziala „Tiberiu Crudu”, asigurandu-se astfel continuitate la proiectul din anul 2012. Beneficiarii celor 5 luni de proiect din anul 2013 sunt 31 de familii cu 125 de copii, care au copii inscrisi la Gradinita din centru Scoala Gimnaziala „Tiberiu Crudu”, Tudora. 
 
Toti beneficiarii (47 de familii din comuna Tudora, care se afla in situatii de risc social) care au participat la activitatile celor 11 luni de proiect au beneficiat de consiliere, formare, informare si educare din partea specialistilor cu care s-au incheiat conventii civile de colaborare si din partea membrilor Structurii Comunitare Consultative din cadrul Consiliului Local Tudora. Toti acestia fac parte din sistemul de invatamant local, sistemul medical, politie, preoti, medici, asistenti medicali comunitari, asistent social primarie si functionari publici. Aceasta structura comunitara consultativa are rolul de a contribui la identificarea nevoilor si resurselor comunitatii locale si de a promova implicarea acestora in vederea solutionarii comunitatii, avand totodata si scopul de a sprijini activitatea de asistenta sociala prin: cresterea calitatii vietii in familiile dezorganizate aflate in impas financiar si a copiilor privati de ingrijire si educatie corespunzatoare.
 
Ca rezultate ale acestui proiect, in urma activitatilor realizate s-au îmbunătăţit serviciile sociale specializate în comuna Tudora; s-a consolidat relaţia între Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Tudora si DGASPC Botoşani; s-a prevenit si diminuat absenteismul si abandonul scolar; s-a dezvoltat capacitatea părinţilor beneficiari de a-şi înţelege şi a-şi ajuta copiii; s-au dezvoltat abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; s-a îmbunătăţit climatul familial şi a comunicării între copil şi familie pentru părinţii copiilor beneficiari; s-a lucrat si intervenit la prevenirea şi diminuarea factorilor care conduc la situaţii de risc educaţional, prevenirea şi diminuarea factorilor care conduc la discomfort psihic pentru beneficiarii direcţi (părinţii). Toate aceste rezultate au avut efecte benefice asupra celor 47 de familii beneficiare. S-a lucrat foarte mult la formarea beneficiarilor directi în spiritul ideii de parteneri egali şi responsabili în educaţia copilului si la formarea de abilităţi pentru părinţi în ceea ce priveşte modul de interacţiune eficientă cu copiii;
 
Pe parcursul implementării celor 11 luni de proiect am beneficiat de sprijinul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani si a membrilor Structurii Comunitare Consultative din comuna Tudora.
 
Acest proiect se poate aplica in orice comunitate daca exista vointa si colaborare cu reprezentanti ai institutiilor publice de pe raza comunitatii. Ca in orice problema sunt necesari de urmat pasii corespunzatori, care constau in constituirea echipei, identificarea problemei, justificare, obiective, activitati pentru indeplinirea obiectivelor, rezultate si diseminare.

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc