Servicii de suport pentru corectarea părăsirii timpurii a şcolii

1. Promotor: Asociatia „Bună Ziua, Copii din România” (BZRO
2. Persoana de contact: Mihaela Zanoschi, Director Executiv; Telefon: 0745 532 343; e-mail: mihaelazanoschi@gmail.com; bunaziuacopiidinromania@yahoo.com
3. Durata proiectului (în luni):  6 luni
4. Locul de desfasurare: judeţul Vaslui: comunele Perieni,  Puieşti, Zorleni  şi municipiul Bârlad.
5. Bugetul alocat (în lei): 35.665 lei 
 
 
Proiectul Servicii de suport pentru corectarea parasirii timpurii a şcolii a avut în vedere, în principal, soluţionarea urmatoarelor probleme: diminuarea decalajului educaţional la  copiii din familiile în dificultate; prevenirea abandonului / eşecului şcolar generat de lipsa resurselor financiare şi de suport din partea familiei; schimbarea modului în care este privită şi realizată educaţia copiilor în familiile în dificultate  din mediul rural; creşterea calităţii actului educativ oferit în familie copiilor; instituirea  unui model de bună practică în ceea ce priveşte implicarea ONG-urilor în parteneriat cu factorii responsabili de la nivel local în domeniul educaţiei si serviciilor de suport pentru familii
 
Obiectivul general: stimularea participării şcolare în rândul copiilor  proveniţi din familii aflate în dificultate din 4 comunităţi din judeţul Vaslui, încurajarea investiţiei in educaţia şi intervenţia timpurie, precum  şi dezvoltarea abilităţilor parentale pentru părinţii copiilor incluşi în proiect.
Obiective specifice: facilitarea accesului la gradiniţă /şcoală pentru 75 de copii din familii  aflate în dificultate, din mediul rural şi urban, în vederea diminuării efectelor sărăciei asupra şanselor de dezvoltare  şi reuşită în viaţă; consilierea şi sprijinirea unui numar de 75  de părinţi prin programe de educaţie parentală; consolidarea capacităţii de intervenţie şi creşterea vizibilităţii în comunitate a serviciilor sociale furnizate de Asociaţia “Bună Ziua, Copii din România”.
 
Beneficiarii direcţi au fost 75 de copii cu vârste între 3-8 ani şi părinţii acestora din comunele Puieşti, Perieni şi Zorleni şi municipiul Bârlad din judeţul Vaslui (80% copii din mediul rural, 20% din mediul urban).
Beneficiarii indirecţi au fost comunităţile locale, autorităţile publice locale, cadrele didactice, voluntarii, serviciile publice de asistenţă socială
Dezvoltarea parteneriatului public-privat, mobilizarea comunităţii, a actorilor sociali importanţi din comunitate şi a factorilor de decizie a fost primordială în vederea creării unui spaţiu al interesului comun pentru cooperare, punerea împreună a resurselor si a know-how-lui pentru binele copiilor. În acest sens, autorităţile publice locale şi reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din comunităţi au colaborat cu angajaţii Asociaţiei „Bună Ziua, Copii” la elaborarea criteriilor de admitere a copiilor in proiect,  la implementarea activităţilor din proiect, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, monitorizarea participării şcolare.
Primarii celor 3 comune s-au implicat activ în stabilirea persoanelor de contact de la nivel local, punerea la dispoziţie a spatiilor necesare desfăşurarii Gradiniţei de vară, a Şcolii Părinţilor şi în iniţierea Campaniei „Banca de alimente şi haine”.
 
DGASPC Vaslui si CJRAE Vaslui au sprijinit demersurile privind accesarea serviciilor sociale specializate / orientare şcolară pentru acei copii din proiect pentru care specialiştii din proiect au făcut recomandări / referiri către alte servicii şi au susţinut prezentări şi studii de caz în scopul conştientizării de către părinţi, cadre didactice, asistenţi sociali a importanţei educaţiei şi intervenţiei timpurii.
 
In cadrul proiectului 75 de copii au fost inscrisi in proiect; 58 de parinti din mediul rural au participat la activitati tip Scoala Parintilor; 61 de copii au fost sustinuti din punct de vedere material pentru a frecventa scoala (au primit câte un ghiozdan şi rechizite şcolare); 104   copii au fost pregatiti din punct de vedere psihic si emotional pentru inceperea anului scolar (au participat la activităţi ludice şi de învăţare derulate în 3 comunităţi rurale, in Gradiniţa de Vară). Dintre cei  23 de copii depistati cu tulburări de limbaj care duceau la dificultati de adaptare scolara si sociala, 17 au beneficiat de activitati logopedice prin care s-au ameliorat dificultatile de limbaj; 217 copii au participat in scoala sau gradinita la activitati de tip Ziua Jocului, dupa conceptul diseminat de „Buna Ziua”; 14 voluntari au fost instruiti ca animatori de joc; 5 gradinite au fost echipate cu materiale didactice si jucarii, ca urmare a interventiei;  25 de reprezentanţi ai comunităţii (3 primari, 2 viceprimari, 3 referenţi sociali, 11 cadre didactice, 6 directori de şcoală,) au participat activ la procesul de identificare şi selectie a beneficiarilor, precum şi la asigurarea condiţiilor de implementare a proiectului; 30 specialişti din educaţie şi din servicii sociale din judeţul Vaslui au beneficiat de creşterea gradului de instruire in domeniul educaţiei şi intervenţiei timpurii, în abordarea integrata a nevoilor familiei si copilului (Masa rotundă cu tema „Educaţia timpurie, un start bun pentru şcoală”).
 
Proiectul a fost unul pilot în cadrul Programului de Finanţare Nerambursabilă a Activităţilor Nonprofit de Interes General pe anul 2013 lansat pentru prima dată de  Consiliul Judeţean Vaslui pentru ONG-urile din domeniul social. Rezultatele obţinute într-un timp scurt şi cu un buget relativ mic (97,44 lei/ beneficiar/ luna) au dovedit eficienta interventiei timpurii si importanta programelor de prevenire a abandonului scolar in care familia si comunitate devin parteneri;
Un număr mare de părinţi din cele trei comune au cerut sprijinul specialiştilor din “Buna Ziua, Copii” în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă proprii copii (medicale, sociale, şcolare, emotionale)- ceea ce denotă nevoile mari ale comunităţii si ecoul pe care l-a adus prezenţa specialistilor dintr-un ONG în comunitatea rurală (nevoia de servicii sociale specializate care sa vina in sprijinul acestor familii aflate in dificultate);
Părinţii care au participat la „Şcoala părinţilor” au facut schimbări în modul de abordare şi relaţionare cu proprii copii, ca urmare a punerii în practică a abilităţilor învăţate (au devenit mai responsabili faţă de rolul şi implicarea lor în dezvoltarea copilului, îşi apreciază mai des copiii, sunt mai atenţi la nevoile lor, la realizările lor, au conştientizat importanţa educaţiei copiilor şi a implicării părinţilor în susţinerea acestora în parcursul şcolar);
Specialiştii din domeniul social şi educaţional din judeţ au dovedit interes şi preocupare să lucreze în reţea , împreună cu ONG-urile,  in rezolvarea cazurilor sociale, in sprijinirea familiilor defavorizate şi în scrierea şi implementarea de proiecte/ programe de intervenţie; 
Autorităţile publice au căpătat încredere în lucrul cu organizaţiile neguvernamentale şi au înţeles importanţa derulării intervenţiilor sociale în parteneriat, printr-o abordare interdisciplinară şi interinstituţională;
Partenerii, părinţii, cadrele didactice şi specialiştii din domeniul social şi educational au înţeles cu adevărat  importanţa educaţiei şi intervenţiei timpurii şi a lucrului în echipă interdisciplinară si interinstituţională (ex. implementarea Zilei Jocului- gândită  ca o activitate care se realizează de catre educator cu ajutorul părinţilor şi actorilor sociali din comunitate într-o atmosferă de bucurie si veselie care stimuleaza imaginatia, creativitatea si spontaneitatea; accesarea serviciilor de logopedie de catre părinţii cu copii cu tulburări de limbaj, solicitarea continuării Şcolii Părinţilor de către părinţi şi cadrele didactice, etc.);
Asociatia „Bună Ziua, Copii din România” şi-a consolidat capacitatea  de a oferi servicii sociale de calitate, şi-a extins aria de intervenţie în mediul rural ceea ce a condus la creşterea vizibilităţii  în comunitate a organizaţiei  şi la consolidarea relaţiilor cu autorităţile publice locale prin dezvoltarea unui parteneriat public-privat funcţional în care fiecare partener este respectat şi apreciat pentru ceea ce face.
 
Partenerii proiectului au fost: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, Primăria Comunei Perieni, Primăria Comunei Puieşti, Primăria Comunei Zorleni.
 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc