Servicii integrate oferite copiilor in situatie de risc

1. Promotor: Centrul de Consiliere si Sprijin  pentru Copii şi Parinti Cisnădie
2. Persoana de contact: Maria Magher, Sef departament; Telefon: 0752 119 132; E-mail:  maria.magher@sos-satelecopiilor.ro
3. Durata proiectului (în luni):   12 luni
4. Locul de desfasurare: Cisnadie, Jud. Sibiu
5. Bugetul alocat (în lei): 322013 lei
 
SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie este un proiect al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, Programul Sibiu şi a luat fiinţă în anul 2007. În prezent SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie este singurul centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi acreditat şi licenţiat din judeţul Sibiu, care oferă servicii de consiliere socială şi psihologică individuală, suport material şi activităţi de grup pentru copii şi părinţi.
Serviciile Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădi s-au dezvoltat pornind de la problemele sociale identificate iniţial pe raza oraşului Cisnădie. Ulterior, proiectul şi-a extins intervenţiile şi pe raza altor localităţi din judeţul Sibiu (municipiul Sibiu, comuna Roşia) unde au fost identificate probleme sociale grave şi unde intervenţiile derulate de autorităţile publice locale sau de alte ONG-uri erau insuficiente.
 
Principalele obiective ale intervenţiei Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie sunt prevenirea separării copilului de familia biologică şi facilitarea accesului la servicii sociale, medicale şi educaţionale în vederea integrarii socio-profesionale a beneficiarilor.
 
Beneficiarii intervenţiilor desfăşurate de Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie în anul 2012 au fost 148 de familii (dintre care 28 de familii monoparentale, 5 familii substitutive, 1 familie cu mama minoră), cu un numar total de 427 de copii.
Intervenţiile derulate pe parcursul anului 2012 au fost: activităţi de suport prin metoda managementului de caz, consilierea părinţilor în vederea prevenirii separării copiilor de familia lor, consilierea părinţilor în vederea obţinerii şi menţinerii unui loc de muncă, informarea părinţilor şi facilitarea accesului la diferite servicii ale instituţiilor publice locale sau ale altor ONG-uri, acordarea de  tichete valorice în cuantum de 35 lei /copil /lună, consilierea părinţilor în vederea înscrierii copiilor la o cantină socială în Cisnădie/Sibiu. Toţi adulţii au fost consiliaţi în vederea prevenirii abandonului preşcolar şi şcolar în anii şcolar 2011/2012 şi 2012/2013, monitorizarea situaţiei şcolare a copiilor beneficiari, stimularea copiilor şcolari de a obţine rezultate bune şcolare, acordarea de rechizite şcolare tuturor copiilor preşcolari şi şcolari, desfăşurarea de activităţi de petrecere a timpului liber/recreere, socializare şi dezvoltare de abilităţi, consilieri psihologice individuale, consilieri sociale şi psihologice de grup pentru copii şi tineri, activităţi de orientare şcolară şi profesională, activităţi de educaţie pentru sănătate, decontarea unor servicii medicale şi decontarea unor abonamente de transport la şcoala a copiilor. Costul mediu / beneficiar/luna in 2012 a fost de 84,50 lei, iar in 2013 a fost de 86,61 lei.

 

Prin prisma rezultatelor obţinute ca urmare a intervenţiei Centrului de Consiliere pentru Copii şi Părinţi Cisnădie în anul 2012, 421 copii au rămas în cadrul familiilor lor, 56 copii preşcolari au fost înscrişi în învăţământul preşcolar şi au frecventat cu regularitate grădiniţa, 184 copii şi tineri de vârstă şcolară au frecventat o formă de învăţământ, conform vârstei copiilor/ tinerilor, dintre care 26 copii au fost premianţi sau au obţinut rezultate şcolare deosebite. În comparaţie cu rata abandonului şcolar la nivel naţional, care în anul 2012 a fost de 17,4 %, din cei 170 de copii şcolari care au beneficiat de serviciile oferite de Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie, doar 4 copii au abandonat şcoala, înregistrându-se astfel un procent al abandonului şcolar de  2,35 %, un procent considerabil mai mic faţă de cel înregistrat la nivel naţional. 
Toate aceste rezultate s-au obţinut şi ca urmare a unei bune colaborări cu partenerii locali, atât instituţii publice locale, cât şi organizaţii neguvernamentale. Principalii parteneri ai Centrului de Consiliere pentru Copii şi Părinţi Cisnădie, au fost: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  - scopul parteneriatului: creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor/familiilor aflate în dificultate provenite din Sibiu, Cisnădie şi Roşia
Consiliul Local al Municipiului Sibiu – Serviciul Public de Asistenţă Socială: furnizarea serviciilor sociale şi asigurarea prestaţiilor sociale în conformitate cu prevederile legale actuale şi în acord cu nevoile beneficiarilor .
Primăria Oraşului Cisnădie: acordarea de prestaţii sociale prevăzute de normele legale în vigoare, asigurarea serviciilor primare, sprijinirea demersului în vederea întocmirii şi semnării Planurilor de Servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare, sprijinirea procesului de identificare şi evaluare reală a nevoilor familiilor care se află în situaţie de risc de abandon al copiilor
Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu – Secţia de Asistenţă Socială şi Facultatea de Ştiinţe – Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială: efectuarea stagiului de practică în cursul anului universitar studenţilor (4-8 studenţi pe serie) de la asistenţă social, studenţii acordă sprijin în toate activităţile proiectului, fiind supervizaţi de către coordonatorul proiectului
Asociaţia Speranţă şi Zâmbet Cisnădie: Acordă tichete sociale unor familii, servicii after school pentru 12 copii
Centrul de Zi Arca lui Noe Cisnădie: asigură activităţi de sprijin şcolar pentru copiii care frecventează Centrul de zi, asigură accesul copiilor la toate serviciile specifice Centrului de Zi: igienizarea copiilor înscrişi o dată pe săptămână, masă caldă, activităţi pedagogice, activităţi recreative şi de socializare, activităţi de petrecere a timpului liber (în timpul vacanţelor şcolare), facilitează decontarea unor servicii medicale, oferă consiliere, sprijin şcolar şi îndrumare copiilor beneficiari ai Centrului de Zi Arca lui Noe
Arhiepiscopia Sibiului – Departamentul de Asistenţă Socială  Acordă servicii pentru copil şi familie: activităţi, evaluări, acţiuni cu alimente, asigurarea serviciilor de bază.
Arhiepiscopia Sibiului - Departamentul de Tineret: acordă servicii pentru copii şi tineri: dezvoltarea personalităţii copiilor şi tinerilor bazată pe morala creştină
Primăria Roşia: acordarea de prestaţii sociale prevăzute de normele legale în vigoare, asigurarea serviciilor primare, sprijinirea demersului în vederea întocmirii şi semnării Planurilor de Servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare, sprijinirea procesului de identificare şi evaluare reală a nevoilor familiilor care se află în situaţie de risc de abandon al copiilor
Şcoala Generală Roşia: oferirea unui spaţiu alocat întâlnirii cu beneficiarii din Roşia, şcolarizarea copiilor
SC Palace SRL – Hotel Hilton: desfăşurarea de activităţi diverse în beneficiul copiilor şi tinerilor asistaţi în cadrul Programului SOS Sibiu.
 
Centrul de Consiliere și Sprijin este un serviciu integrat în sistemul judetean/local de servicii de protecție a drepturilor copilului și este complementar cu celelalte servicii sociale pentru copil și familie.
Centrul de Consiliere și Sprijin își derulează activitatea în mijlocul comunității unde activează. Specialiștii serviciului de deplasează la sediile partenerilor și la domiciliul beneficiarilor. În fiecare comunitate în care activează serviciul, în urma analizelor efectuate, au fost identificate de către parteneri spații adecvate unde specialiștii serviciului lucrează direct cu beneficiarii.
În fiecare zonă în care activează Centrul de Consiliere și Sprijin, sunt stabilite echipe pluridisciplinare interparteneriale, care au luat ființă după ce au fost identificați actorii sociali interesați și în urma încheierii de parteneriate cu aceștia. Centrul de Consiliere și Sprijin își promoveaza serviciile în comunitățile locale unde activează.
Continuitatea proiectului s-a realizat până în prezent cu resurse financiare asigurate în cea mai mare parte de Asociaţia SOS Satele Copiilor România, cu fonduri obţinute pe plan local şi prin intermediul serviciilor oferite de partenerii noştri.
 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc