Ideea

Platforma Naţională pentru Educaţie este o iniţiativă transversală derulată în cadrul campaniei de prevenire a abandonului şcolar şi creştere a participării şcolare Hai la şcoală!, dezvoltată la nivel naţional de UNICEF România. Platforma Naţională pentru Educaţie este un proiect susţinut de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Direcţia Protecţia Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei în România şi Fundaţia World Vision România.

 

 


 

 

Proiectul vizează abordarea intersectorială şi multidisciplinară a problematicii reducerii şi prevenirii fenomenelor de absenteism, neșcolarizare și abandon şcolar prin implicarea tuturor entităţilor care oferă servicii în vederea respectării şi promovării drepturilor copiilor. Platforma Naţională pentru Educaţie (www.pentrueducatie.ro) este un proiect inovativ care propune profesioniştilor din domeniul socio-educativ, părinţilor, membrilor comunităţii, actorilor instituţionali - publici şi privaţi -, să promoveze soluţii pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolar.

 

 

Prin activităţile propuse, Platforma Naţională pentru Educaţie este o resursă a parteneriatului strategic între sectorul public, sectorul privat, sectorul neguvernamental, mass-media şi comunitate.

 

 

Principalele componente dezvoltate abordează:

 

 

1.      Armonizarea strategiilor şi intervenţiilor comune

 

Luând în considerare misiunile similare şi expertiza fiecărei instituţii pe diferite arii de intervenţie este necesară abordarea intersectorială în elaborarea unei strategii sustenabile pentru ameliorarea/ eliminarea fenomenului de abandon şcolar. În acest scop, la nivel naţional, prin intermediul grupurilor locale de acţiune, sunt organizate reuniuni periodice între reprezentanţii organismelor de stat şi neguvernamentale.

 

 

2.      Facilitarea accesului la informaţii, resurse şi instrumente de lucru

 

Orice entitate cu personalitate juridică care desfăşoară prin statut activităţi pentru respectarea dreptului la educaţie şi timp liber al copilului poate fi MEMBRU în cadrul Platformei Naţionale pentru Educaţie. Calitatea de „membru” oferă posibilitatea oricărui utilizator de a consulta informaţii de actualitate, publicaţii şi acte legislative şi de a promova propriile activităţi derulate la nivelul comunităţii.

 

 

3.      Promovarea la nivel naţional a modelelor de intervenţie derulate în parteneriat

Periodic, în baza unui proces de selecţie, sunt promovate la nivel naţional exemple de intervenţii care au avut loc la nivel local şi au abordat multidisciplinar problematica abandonului şcolar. Diseminarea la nivel naţional are loc în vederea replicării acestora la nivelul comunităţii, prin mobilizarea resurselor existente. FONPC susţine prin expertiza membrilor săi implementarea modelelor de bună practică la nivelul propriei comunităţi.

 

 

4.      Gestionarea unui catalog privind harta programelor şi serviciilor socio-educative din România

 

Harta serviciilor socio-educaţionale este un instrument de lucru ce poate fi utilizat de autorităţile publice în procesul de elaborare a strategiilor judeţene şi locale, atât pentru planificarea resurselor existente, cât şi pentru necesitatea identificării altor resurse, în concordanţă cu nevoile fiecărei comunităţii. Acest instrument de lucru oferă suport deopotrivă beneficiarilor în vederea alegerii serviciilor care respectă în cea mai mare măsură nevoia identificată cât şi specialiştilor din domeniul socio-educativ, facilitând coordonarea interinstituţională la nivel judeţean şi local.

 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc