Legislatie

H.G. 1252 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolarăH.G. nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesionalHotărârea nr. 49 din 19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţăLegea Educatiei NationaleLegea nr. 272 din 21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiluluiMetodologie de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultanOrdin pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe sau clase în spitaleOrdin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-aOrdin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale specialeOrdin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masăOrdin privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolareOrdin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriuOrdin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei - cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul viețiiOrdin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativOrdin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integratRegulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc