Fundaţia Copiii Noştri

Fundaţia Copiii Noştri

Prezentare:

Prin proiectele sale, Fundaţia Copiii Noştri susţine familia în unitatea ei, informează şi educă părinţii în ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare ale copilului, previne neglijarea şi separarea copilului de familie, abandonul familial și școlar şi promovează în rândul familiilor şi al comunităţii drepturile copilului (dreptul la educaţie, joc, hrană, asistenţă medicală, dreptul de a-şi exprima opiniile, etc.), conform Convenţiei pentru Drepturile Copilului.

Servicii furnizate:

Servicii pentru prevenirea şi reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, care afectează copiii din categorii vulnerabile, marginalizate şi menţinerea în sistemul de educaţie a acestora, în vederea creşterii şanselor lor de integrare pe piaţa muncii la vârsta adultă: programe instructiv-educative individualizate în funcţie de vârsta şi dezvoltarea fiecărui copil, servicii medicale, evaluare psihologică, asistenţa unui logoped, activităţi de integrare socială, educaţie parentală

Servicii de formare pentru personalul didactic din grădiniţe şi şcoli primare pe tematici de educaţie parentală.

Date de contact

Adresa instituţiei: str. Ing. Zablovschi, nr. 61

Telefon: 0212240786

Fax: 0318165286

Email: fcn_ro@clicknet.ro

Website: www.fcn.org.ro

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc