Proiect pilot

Investigaţia la nivelul judeţului Vaslui a fost demarată în vederea elaborării unui catalog privind harta programelor şi serviciilor socio-educative oferite de furnizorii acreditaţi. Rezultatele obţinute contribuie la diseminarea modelelor sustenabile şi funcţionale pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

 

Pilotarea la nivel de judeţ permite adaptarea instrumentului precum şi extinderea procesului de mapare la nivel naţional.

 

Pentru pilotare s-a ales regiunea de Nord-Est a ţării întrucât situaţia socio-economică din această regiune este una dintre cele mai precare la nivel naţional, iar în judeţul Vaslui se manifestă o serie de factori ce contribuie la această situaţie: rata sărăciei, migraţia profesională, raportul de dependenţă (populaţia de 0-14 ani şi de 60 de ani şi peste ce revine la 100 de persoane de vârstă de 15-59 ani), scăderea populaţiei şcolare, etc.. În acelaşi timp, DGASPC Vaslui este recunoscut ca o direcţie de Protecţie a Copilului foarte activă în soluţionarea problemelor comunităţii, cu rezultate la nivel local şi implicare la nivel naţional. De asemenea, specificul judeţului (spre exemplu, grupa de vârstã 0-19 ani este mai bine reprezentatã în judetul Vaslui decât pe plan national: 29,46%, fatã de 25,17%) şi al strategiilor de intervenţie este reprezentativ pentru abordarea intersectorială pe care şi-o propune acestă investigaţie.

 

Investigaţia s-a derulat în perioada Septembrie – Noiembrie 2012, în judeţul Vaslui, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, adresându-se furnizorilor de servicii socio-educative: instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, instituţii religioase, instituţii culturale, etc. (populaţie investigată).

 

Lotul de investigaţie

 

 • Număr total localităţi în judeţul Vaslui: 3 municipii, 2 oraşe, 81 de comune şi 449 de sate.
 • Număr total de unităţi şcolare în judeţul Vaslui: 837 de instituţii de învaţământ: 387 gradiniţe, 229 şcoli primare, 199 şcoli gimnaziale, 18 licee, 4 şcoli de arte şi meserii şi postliceale, dintre care 150 având personalitate juridică (fiindastfel incluse în investigaţie)
 • Număr total de unităţi servicii sociale/furnizori acreditaţi în judeţul Vaslui: 87

 

Metode de investigaţie

 

Date fiind caracterul cercetării şi obiectivul central formulat în vederea creării unei baze de date conţinând serviciile socio-educative furnizate la nivelul unui judeţ, precum şi abordarea intersectorială pe care şi-o propune investigaţia, s-a optat pentru o metodologie care să îmbine metode cantitative şi calitative.

 • analiza datelor existente;
 • analiza documentelor oficiale;
 • elaborarea si distribuirea unui chestionar.

 

Concluzii şi recomandări

 

În urma derulării acestui studiu pilot în judeţul Vaslui se poate face referire la următoarele aspecte, cu titlu de recomandare:

 

 

Stabilitate, coerenţă şi continuitate

 

 • Stabilizarea cadrului legislativ la nivel naţional;
 • Existenţa unei strategii coerente în domeniu;
 • Elaborarea şi asumarea de către toate instituţiile responsabile la nivel local, judeţean, naţional şi societate civilă a diferite angajamente (pactul pentru educaţie, pactul pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, etc);
 • Menţinerea unui demers legislativ pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a i se permite implementarea şi pentru a se putea evalua impactul/rezultatele;
 • Elaborarea de norme metodologice pentru aplicarea Legii nr.292/2011.

 

Prioritizare, finanţare, sustenabilitate

 

 • Finanţare corespunzătoare şi stabilitate legislativă în domeniul educaţiei;
 • Stabilirea priorităţilor locale/judeţene în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor sociale pentru protecţia drepturilor copilului şi co-finanţarea acestora;
 • Facilitarea accesului la finanţări pentru organizaţii mai mici;
 • Elaborarea metodologiei privind contractarea/concesionarea serviciilor sociale;
 • Elaborarea unor mecanisme de finanţare care să asigure sustenabilitatea serviciilor sociale de interes local/judetean ( de la CL si CJ);
 • Sprijinirea de către Stat a mecanismelor de economie socială.

 

Îmbunătăţirea infrastructurii

 

 • Dotarea standard a tuturor unităţilor de învăţământ, fără a mai exista diferenţe între mediul urban şi cel rural, ori între zone dezavantajate;
 • Îmbunătăţirea bazei materiale în instituţii.

 

Implicarea comunităţii

 

 • Creşterea implicării din partea comunităţii/societăţii;
 • Creşterea numărului de ONG-uri dispuse să sprijine sistemul public;
 • Constituirea unui parteneriat solid public-privat.

 

Abordare intersectorială

 

 • Îmbunătăţirea comunicării intersectoriale;
 • Parteneriate cu alte servicii şi instituţii;
 • Creşterea încrederii în serviciile oferite de furnizorii din domeniul socio-educativ
 • Compensarea resurselor limitate
 • Elaborarea unor programe coerente
 • Eficientizarea mijloacelor de intervenţie.

 

 

Raportul integral al cercetării poate fi accesat aici.


 

Resurse:

 

Baza de date respondenti jud. Vaslui

 

Reatea furnizori servicii sociale din judetul Vaslui (2013)

 

Retea Scoli si gradinite din judetul Vaslui (2012-2013)

 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc